Soutěž

 1. Obecná ustanovení
  1. Účastníkem soutěže o knížku Krotitelka pražských strašidel se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku soutěžní fotografii s hashtagem #krotitelkastrašidel.
  2. Organizátorem soutěže je Salt&Pepper Agency, s.r.o., Masarykovo nábřeží 250/1 110 00 Praha - Nové Město, IČ: 24209678, DIČ: CZ24209678 (dále jen „organizátor“). Organizátor je provozovatelem facebookové stránky: https://www.facebook.com/krotitelkastrasidel/.
  3. Soutěže probíhá od 14.11. 2018 do 30.11. 2018 do 23:59 hod a může se jí zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky.
  4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
  5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
  6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
  7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
  8. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře a stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže.  
 2. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
  1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi souhlas s tím, aby ho organizátor soutěže kontaktoval za účelem výhry v soutěži.
  2. Vložením komentáře pod soutěžní příspěvek bere účastník na vědomí, že bude moci být organizátorem označen na jeho facebookové stránce nebo kontaktován pomocí osobní zprávy.
  3. Účastník soutěže má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Mechanismus soutěže 
  1. K zapojení do Soutěže potřebuje účastník internet a vlastní profil na Facebooku.
  2. Účastník se do Soutěže zapojí tak, že pod příspěvek ohledně soutěže na hlavní facebookové stránce organizátora vloží do komentářů („Soutěžní komentář“) fotografii spolu s hashtagem #krotitelkastrašidel.
  3. Každý účastník může ze svého vlastního profilu na Facebooku do Soutěže vložit maximálně tři Soutěžní komentáře. Vloží-li účastník do Soutěže více než tři Soutěžní komentáře, bude ze Soutěže vyřazen.
  4. Úkolem účastníka je vyfotografovat místo, kde by se kniha Krotitelka pražských strašidel nejlépe vyjímala, a fotografii vložit pod soutěžní příspěvek do komentáře.
  5. Odborná porota na straně Organizátora vybere 3 vítěze, kterým zašle Výhru.
  6. Výhrou v soutěži je kniha Krotitelka pražských strašidel.
  7. Vyhodnocení Soutěže proběhne do 4. 12. 2018. Výsledky Soutěže budou uveřejněny ve stejném vlákně komentářů pod soutěžním příspěvkem.
  8. Vítězové budou vyrozuměni po skončení soutěže, a to formou odpovědi na svůj Soutěžní komentář pod soutěžním příspěvkem Organizátora nebo osobní zprávou na Facebooku.
  9. Pokud žádný z účastníků nezašle Soutěžní komentář, Výhra propadá Pořadateli.
 4. Výhry a jejich předání
  1. Pořadatel bude kontaktovat Výherce prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem do 4. 12. 2018. V případě, že nebude výherce na výzvu po dobu 3 dní reagovat, propadá Výhra ve prospěch Organizátora.
  2. Výhra bude zaslána Výherci jako balík do vlastních rukou osobně na základě předchozí dohody mezi Organizátorem a Účastníkem.
  3. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jiné zboží.
  4. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.